GÖLLÜDAĞ ÖREN YERİ

16.1.2017 08:30:45 BilgeDede
GÖLLÜDAĞ ÖREN YERİ" title=  

Bundan 10 milyon yıl önce patlamaya başlayan Erciyes, Hasandağı, Göllüdağ ve Melendiz Dağı, volkanlarının patlamaları tarih çağlarına kadar sürmüştür. Kapadokya’daki eşsiz yeryüzü şekillerinin, bu patlamaların ardından rüzgâr, yağmur ve akarsuların binlerce yıldır süregelen aşındırmalarının doğal bir sonucu olduğu görülmektedir.

Akdeniz’e kolaylıkla ulaşılmasına fırsat sağlayan doğal yapıdaki boğaz ve geçitlere sahip olan Niğde ve çevresi; Paleolitik çağlardan başlayan Neolitik, Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit İmparatorluk, Demir Çağı-(Geç Hitit-Frig), Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, İlhanlı, Karamanoğulları, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini de içine alan kesintisiz tarihi sürecin yanında, zengin bir kültürel çeşitliliğe de sahiptir. Asur ve Hitit yazılı belgeleri ile Porsuk Höyük’te yapılan kazı çalışmalarında bölgenin M.Ö. 1800’den itibaren başlayarak 1000 yıl süreyle Hititlerin hâkimiyetinde kaldığı anlaşılmaktadır. Niğde il merkezinin kuzeyinde Melendiz Bölgesi, Çiftlik İlçesi, Bozköy Kasabası Kömürcü Köyü yakınındaki Göllüdağ Ören yeri, il merkezine 60km. Uzaklıktadır. Çiftlik İlçesi yolu üzerinde bulunan Göllüdağ, deniz seviyesinden 2172m. Yükseklikte korunaklı bir şehirdir. Volkanik bir dağ olan Göllüdağ’ın konik olan zirvesinde bir de krater göl mevcuttur. Bu krater gölden dolayı da Göllüdağ olarak adlandırılmıştır. M.Ö.1200 yıllarında Ege göçleri sonrasında Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla Anadolu’da oluşan geç Hitit şehir devletlerinden biriside bölgemizdeki Tabal’dır. Bu dönemde Göllüdağ, Tabal ülkesinde yeri belli olan şehir devletlerindendir. Göllüdağ ören yerinde ilk kazı çalışmalarına 1934 yılında Prof. Dr. Remzi Oğuz Arık tarafından başlanılmıştır. Kazı çalışmalarına 1968–1969 yıllarında Burhan Tezcan tarafından devam edilmiştir. Ancak bu tarihten 1992 yılına kadar kazılara ara verilmiştir. 1992–1996 yılları arasında ise, Niğde Müze Müdürlüğü’nün denetiminde, Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Wulf Schirmer’ in katılımıyla kazılara devam edilmiştir.

Göllüdağ, M.Ö. 8–7 yy.dan kalma etrafı dıştan tamamen surla çevrilmiş bir Geç-Hitit şehridir. Geç Hitit Dönemi Tabal Krallığına ait olduğu düşünülen Göllüdağ’da Saray ve mabet olabilecek orthostatlı yapı da ikinci bir surla çevrilerek koruma altına alınmıştır. İki sur arasında da birbirinin simetriği olan yapılar kompleksi bulunmaktadır. Ele geçen heykeltıraşlık eserlerinin kısmen işlenmesi, büyük ölçüde ise işlenmeden bırakılması, şehrin inşasının tamamlanmadan terk edildiğini göstermektedir. Ancak hangi nedenle halkın şehri terk ettiği bilinmemektedir. Niğde Müzesi teşhirinde sergilenmekte olan Göllüdağ Arslanı yanında iki adet monimental Arslan heykelleri ise bugün Kayseri Arkeoloji müzesinde sergilenmektedir.


SOSYAL MEDYA
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
Bilge Dede'de Yazar olabilirsiniz.

Yazar Girişi
Yazar Ol

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır